Tên Miền – Domain

Dịch Vụ Domain - Tên Miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

 

TÊN MIỀN VIỆT NAM
Phí khởi tạo

Phí duy trì/ năm
Chuyển về SMNET
.vn 310,000470,000 miễn phí
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 310,000350,000 miễn phí
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn 180,000220,000 miễn phí
TÊN MIỀN QUỐC TẾ miễn phí  
.com miễn phí 290,000250,000
.net miễn phí 290,000250,000